Du må ta et valg knyttet til din helse. Valget handler i stor grad om hva som er viktig for deg. Mine behandlingsvalg kan hjelpe deg å få nok kunnskap om situasjonen din til å ta et informert valg og finne den løsningen som passer best for deg.

På disse sidene kan du

  • Lese om sykdommen din og hvilke valgmuligheter du har
  • Sammenligne de ulike valgmulighetene med hensyn til mulig nytte og mulige ulemper
  • Få hjelp med å vurdere konsekvensene av de ulike valgene ut fra din egen livssituasjon

Du kan ta utskrift av informasjonen på disse sidene. Ved å logge deg inn får du tilgang til å lagre egne notater og refleksjoner.