Mine behandlingsvalg er et verktøy laget for og med pasienter og helsepersonell, og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, Helse Nord RHF, Universitetet i Tromsø, Institut für Kommunikation in der Medizin og Takepart media & science.

Utvikling og produksjon er finansiert av Helse Nord RHF og UNN HF. Helse Nord RHF og UNN HF har bevilget midler til et flerårig forskningsprogram knyttet til produksjonen.

Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er verdens nordligste universitetssykehus. Harstad sykehus og Narvik sykehus er fullverdige lokalsykehus. Foretaket har også ansvar for Longyearbyen sykehus på Svalbard. I tillegg til det psykiatriske sykehuset i Tromsø, Åsgård, har UNN fem DPS og ansvar for spesialisthelsetjenestens rustilbud og ambulansestasjonene i Troms og Nordre Nordland.
UNN er Nord-Norges største arbeidsplass med over 6000 ansatte.

Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset dekker spesialisthelsetjenesten i de tre nordlandsdistriktene Salten, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset består av sykehus i Bodø, i Lofoten og i Vesterålen og har enn 3700 ansatte.

Helse Nord RHF
Helse Nord ble stiftet i 2002 og er det nordligste av Norges fire regionale helseforetak (RHF). Helse Nord sitt mandat er å sikre helsetjenester til befolkningen i de tre nordligste fylkene, samt Svalbard.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø er verdens nordligste universitet og ble åpnet i 1972. Det er Norges fjerde største universitet med 12 000 studenter og Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon med 2800 ansatte.

Institut für Kommunikation in der Medizin
Doktormit er et tysk forskningsinstitutt som tar for seg kommunikasjon innenfor medisin. Doktormit arbeider med rådgivning og å skape bedre forståelse omkring informasjonsprosesser i helsevesenet.

Takepart media & science
Takepart media & science er et tysk film- og medieproduksjonsselskap med base i Köln. Takepart har spesialisert seg i produksjon og presentasjon av helseinformasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell.