Her finner du lenker til andre organisasjoner og nettsteder med nyttig informasjon om din sykdom. Vi gjør oppmerksom på at Mine behandlingsvalg ikke er ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.

Prostatakreftforeningen
Prostatakreftforeningen (PROFO) er en landsdekkende brukerorganisasjon for pasienter som er eller har vært rammet av prostatakreft. PROFO har 3300 medlemmer og består av 27 lokallag, og jobber med å sikre rettigheter og behandlingstilbud blant prostatkreftrammede.
PROFOs kontakttelefon: ring 02606.
Telefonen bemannes av likemenn og er tilgjengelig alle dager i året kl. 08.00-22.00.

Landsforeningen for overvektige
Landsforeningen for overvektige (LFO) er en landsdekkende brukerorganisasjon som jobber med å sikre rettigheter og bedre behandlingstilbud for personer med overvekt og sykelig overvekt.

Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, Norilco, er en landsdekkende brukerorganisasjon for pasienter som er eller har vært stomi-, reservoaropererte, mage-/tarm-/bukspyttkjertelkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon og mage-/tarm-/bukspyttkjertelkreft. Norilco jobber med å sikre rettigheter og god omsorg for pasienter og pårørende.
Norilcos kontakttelefon: ring 02013.
Telefonen er bemannet hverdager kl. 10.00-15.00.

Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge – UNN er verdens nordligste universitetssykehus. Harstad sykehus og Narvik sykehus er fullverdige lokalsykehus. Foretaket har også ansvar for Longyearbyen sykehus på Svalbard. I tillegg til det psykiatriske sykehuset i Tromsø, Åsgård, har UNN fem DPS og ansvar for spesialisthelsetjenestens rustilbud og ambulansestasjonene i Troms og Nordre Nordland
UNN er Nord-Norges største arbeidsplass med over 6000 ansatte.

Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset dekker spesialisthelsetjenesten i de tre nordlandsdistriktene Salten, Lofoten og Vesterålen. Nordlandssykehuset består av sykehus i Bodø, i Lofoten og i Vesterålen og har mer enn 3700 ansatte.

Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO)
Regionalt senter for sykelig overvekt – RSSO er underlagt Nordlandssykehuset i Bodø og har siden 2004 kunne tilby kirurgisk og konservativ behandling for pasienter med sykelig overvekt.

Helsenorge
Helsenorge.no er underlagt Helsedirektoratet og er en nettside som tilbyr kvalitetssikret informasjon om sykdommer, behandling, helseråd og tjenester i helsevesenet.

Kreftforeningen
Kreftforeningen er frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 113 000 medlemmer og 20 000 frivillige. Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, flere skal overleve og at det skal sikres best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende. Kreftforeningens arbeid baseres på innsamlede midler og gaver.
Kreftlinjen: ring 80057338.
Kreftlinjen bemannes av spesialsykepleiere, jurister og sosionomer og er åpen:
mandag-torsdag kl. 09.00-20.00 og fredag kl. 09.00-15.00.